Покрај продажбата можеме да Ви понудиме и изнајмување на различни модели на печатари и мултифункциски уреди, согласно Вашите потреби.

За условите, начинот на месечната закупнина и било какви дополнителни инфомрации јавете се во нашата канцеларија или пратете mail па наше техничко лице ќе Ве посети како би направиле подетална анализа кој модел би бил соодветен за Вашите потреби.