Одржување

Доколку Ви е потребна компанија која целосно ќе се грижи за Вашиот уред, преку континуирано одржување и сервисирање на истиот, со висококвалитетни делови и сервиси, Импегна е правата компанија за Вас.
 
Одржувањето на уредите вклучува неколку сегменти:
- Препорака за потрошен материјал ( хартија, тонери, сервисни делови)
- Сервис на уредите со сертифицирани сервисери
- Замена на уредот кога одржувањето не е повеќе исплатливо ( препорака од сервис во координација со продажба и клиент во зависност од потребите и буџетот на клиентот.
 
 
Со еден збор, оддржувањето е целосна грижа за Вашиот уред од наша страна и меѓусебна доверба за нашата експертиза.

Партнер

Сертификации

TOP